محل اعتکاف سالد 94 درگرگان

بسمه تعالی

بدینوسیله از بانوان گرگانی تقاضا میشود

تا جهت مراسم اعتکاف به مسجدامام علی(ع) بلوار شهید صیاد شیرازی

مراجعه بفرمایند.

اجرکم عندالله تعالی

/ 0 نظر / 18 بازدید